Rådgivning faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen

Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen. Framtagande av bristanalys för hjortdjur i Region Mälardalen. Även lite arbete kring bristanalyser för fisk och groddjur. Inventering av platser som behöver åtgärdas för utter (Bristanalys utter). Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning av genomförda åtgärder.