Rådgivning faunaåtgärder, Trafikverket Region Öst

Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Trafikverket Region Öst. Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning genomförda åtgärder.