Bristanalys utter järnväg

Trumma med köldridå. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Banvall tvärs sjö. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Bro 1867 behöver åtgärdas för bl a utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Bro vid högvatten med strand under. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Äldre landskapsbro över älvdal. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Bristanalys utter järnväg, norra Sverige, Banverket/Trafikverket. Identifiering av platser längs Norra stambanan och Ostkustbanan som behöver åtgärdas för utter via GIS och annan befintlig dokumentation, samt inventering av ett urval objekt.